7 ก.ค. 2553

ร้าน “Suvimol Bangkok” โดยคุณพัชรพิมล ยังประภากร

ขอแสดงความยินดีกับเถ้าแก่ใหม่
เนื่องในโอกาสเปิดธุรกิจใหม่ ชื่อร้าน"Suvimol Bangkok"
โดยคุณพัชรพิมล ยังประภากร
ผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจร้านเครื่องหนัง

ไม่มีความคิดเห็น: